Elektro Armatur Belysning
Søk på produkt eller artikkelnr.
 
 
Tak- og vegglamper

 

 
Bord- og gulvlamper
 
Andre lamper
 
Baderom
 
Lyskilder og el-materiell
 
Utebelysning

RoHS- og WEEE direktivet

Implementering av EU’s RoHS- og WEEE direktivet:

Fra 1.Juli 2006 blir det forbud mot bruk av bly og flere andre stoffer i en rekke elektriske og elektroniske produkter, herunder også belysning og el-materiell. Disse stoffene vil bli å betrakte som miljøgifter, og skal følgelig ikke benyttes i produksjon etter 1. Juli 2006. Forbudet gjelder for samtlige land tilhørende EU/EØS området.

Forbudet bygger på RoHS direktivet (2002/95/EC) og WEEE direktivet (2002/96/EU).

Direktivene gir kort oppsummert følgende krav:

  • EE-produkter skal konstrueres på en måte som letter avfallsdisponering, og nyttiggjøring, særlig ombruk og gjenvinning. En rekke basisstoffer vil følgelig bli forbudt av miljøhensyn, blant annet bly og enkelte typer flammehemmende stoffer som brukes i plast.
  • EE-produkter skal merkes med symbol som viser overkrysset avfallsbeholder.
    Det skal utarbeides manualer fra produsent for korrekt avfallshåndtering.
  • (EE-produkter kan defineres som alt utstyr som behøver elektrisk strøm for å fungere).

En konsekvens av innføringen av de ovennevnte direktiv er at det må benyttes erstatnings-stoffer/materialer i og under produksjon som er vesentlig dyrere enn det som til nå har vært benyttet.